گروه محصول -> علوم انسانی -> مدیریت


برنامه سالانه آموزشگاه بر اساس طرح تدبیر

برنامه سالانه آموزشگاه بر اساس طرح تدبیر
برنامه سالانه کامل آموزشگاه بر اساس طرح تدبیر در قالب 118 صفحه تخت word و قابل ویرایش به صورت کامل ،فقط با تغییرات جزئی مانند ثبت مشخصات مدرسه و مشخصات مدیر- قابل ویرایش و...
قیمت : 50,000 ریال تعداد صفحات : 118